SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê đơn vị thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (08/02/2017)

-         Thiết kế thương hiệu trên hệ thống ấn phẩm, tài liệu văn phòng: danh thiếp, mẫu chữ ký, giấy tiêu đề, bao thư, bao và nhãn dãn đĩa CD, bìa hồ sơ, sổ công tác, giấy note, mẫu hóa đơn, giấy fax,

-         Thiết kế thương hiệu vào các ứng dụng truyền thông điện tử: mẫu chuẩn văn bản Win Word/Power Point, chữ ký email điện tử.

-         Phát triển thương hiệu vào không gian kinh doanh: định vị thương hiệu vào hệ thống bảng hiệu, các không gian cơ bản như khu tiếp tân, khu làm việc chung, phòng họp.

-         Phát triển thương hiệu trên các ứng dụng truyền thông kinh doanh: định vị thương hiệu trên đồng phục, các ứng dụng truyền thông tiếp thị, mẫu quà tặng, phương tiện vận chuyển.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 15/02/2017. Trân trọng thông báo./.