SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê nhà công vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (20/10/2017)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê nhà công vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Mô tả chi tiết:

  • Căn hộ 03 phòng ngủ
  • Diện tích: 150 m2
  • Khu vực: quận Cầu Giấy, ưu tiên khu vực phố Trần Duy Hưng
  • Thời gian thuê: 01 năm

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 26/10/2017.
Trân trọng thông báo./.