SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU THUÊ XE Ô TÔ PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH (18/12/2018)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần điều chỉnh chủng loai xe ô tô cần thuê phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty với các thông tin chi tiết như sau:

  • Xe ô tô FORD EXPLORER 3 loại 7 chỗ, sản xuất năm 2017
  • Các thông tin khác giữ nguyên như thông tin đã đăng ngày 18/12/2018

Đính kèm đường link ngày 18/12/2018

NHU CẦU THUÊ XE Ô TÔ PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH