CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tham quan và trao đổi kinh nghiệm tại Bắc Ninh (29/02/2016)

         Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tham quan và trao đổi kinhnghiệm cho nữ CBCNV tại Bắc Ninh  như sau:

Mô tả chi tiết:

-         Thời gian: 01 ngày ( ngày 5/3/2016)

-         Địa điểm: Các Di tích Lịch sự tại Tỉnh Bắc Ninh

-         Số lượng dự kiến: 110 người

              Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 3/3/2016.
       Trân trọng thông báo./.