SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn quan hệ nhà đầu tư (IR) (14/07/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn quan hệ nhà đầu tư (IR), cụ thể:

1.     Tư vấn công bố thông tin (bao gồm Tư vấn quy trình, thời hạn công bố thông tin, các nội dung cần công bố thông tin theo quy định…)

2.     Tư vấn công tác quan hệ nhà đầu tư (bao gồm các sản phẩm dựa trên tình hình của doanh nghiệp, các sự kiện kết nối nhằm nâng cao hình ảnh doanh nghiệp/ đưa PV Power đến gần hơn với công chúng …)

3.     Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường (bao gồm Tư vấn Quy trình tổ chức, các nội dung, tài liệu cần chuẩn bị, hỗ trợ nhân sự tham gia…)

4.     Các công việc hỗ trợ khác (đơn vị dịch vụ tư vấn đề xuất các công việc hỗ trợ trong lĩnh vực tư vấn quan hệ nhà đầu tư)

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá, bản chào dịch vụ và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội trước 17h00 ngày 17/7/2020.

* Thông tin liên hệ:

Ông Lương Anh Tiến – Chuyên viên Ban Pháp chế – Quan hệ cổ đông

ĐT: 0918988866; Email: luonganhtien@pvpower.vn