SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức các khóa học “Đấu thầu nâng cao” cho CBCNV Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (03/05/2017)

1.Đối tượng:

- CBCNV các Ban/Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tham gia chương trình đấu thầu cơ bản và được cấp chứng chỉ đấu thầu theo quy định; có công việc thực tế đòi hỏi phải hiểu biết, nâng cao nghiệp vụ đấu thầu.

- Số lượng học viên dự kiến: 35 học viên/lớp.

2.Thời lượng, thời gian dự kiến, địa điểm:

- Thời lượng, thời gian dự kiến: Học 02 ngày/khóa; dự kiến tổ chức 02 lớp học trong tháng 6/2017 hoặc tháng 7/2017.

- Địa điểm dự kiến: Tại Hà Nội, địa điểm học cụ thể do đơn vị đào tạo bố trí.

3.Nội dung chương trình đào tạo:

+ Chuyên đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

+ Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu;

+ Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, phi tư vấn;

+ Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

+ Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp;

(Kết thúc mỗi chuyên đề sẽ có nội dung xử lý tình huống liên quan tới mỗi chuyên đề đào tạo)..

+ Kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa học.       

4.Yêu cầu đối với Đơn vị đào tạo:

Được Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận là đơn vị được phép đào tạo cấp chứng chỉ về đấu thầu.

5.Yêu cầu đối với Giảng viên: Là các cán bộ thuộc Cục quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6.Hình thức đào tạo: Tổng Công ty sẽ phối hợp với Đơn vị đào tạo tổ chức khóa học tập trung cho CBCNV các Ban/Văn phòng Tổng Công ty.

(Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị đào tạo” về Tổng Công ty trước ngày 12/5/2017./.