SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức chị em tham gia Hội thảo nhân ngày phụ nữ việt Nam 20/10 (03/10/2016)

Hiện nay Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tổ chức cho chị em CBCNV tham gia chương trình Hội thảo nhân ngày phụ nữ việt Nam 20/10 tại Huế trong 03 ngày, từ ngày 14/10/2016-16/10/2016.
          Số lượng tham dự: 68 người
          Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi đề xuất liên quan đến nội dung trên về cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 05/10/2016
          Trân trọng./.