SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo ảo hóa phần cứng máy tính (21/09/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức 02 khóa đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa hệ điều hành máy chủ” và “An ninh mạng công nghiệp” cho cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty và các đơn vị, cụ thể theo link dưới đây:

noi-dung-khoa-dao-tao