SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật” (19/11/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật” cho CBCNV Tổng công ty, cụ thể:

1. Thành phần tham gia: Lãnh đạo Tổng công ty, đơn vị trực thuộc/thành viên Tổng công ty, CBCNV các Phòng, Ban chuyên môn tại Cơ quan Tổng công ty, đơn vị.

Số lượng dự kiến: 50 – 70 người/khóa học.

2. Nội dung chương trình đào tạo:

– Chuyên đề 1: Điểm mới của Luật lao động sửa đổi năm 2020 – Những tác động đến hoạt động của Doanh nghiệp (01 ngày);

– Chuyên đề 2: Điểm mới của Luật đầu tư sửa đổi năm 2020 – Những tác động đến hoạt động của Doanh nghiệp (1/2 ngày);

– Chuyên đề 3: Điểm mới của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 – Những tác động đến hoạt động của Doanh nghiệp  (1/2 ngày).

3. Thời gian dự kiến: 02 ngày, trong tháng 12/2020.

4. Địa điểm: Tòa nhà Viện Dầu khí – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội (Do Tổng công ty bố trí phòng học).

5. Yêu cầu đối với Giảng viên:

Là chuyên gia có kinh nghiệm đến từ các Bộ, Ngành có liên quan tới lĩnh vực, nội dung chương trình đào tạo.

 (Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

– Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

– Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).         

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị
đào tạo” về Tổng công ty trước ngày 27/11/2020./.