SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” (06/04/2021)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” cho CBCNV Tổng công ty, cụ thể:

1. Thành phần tham gia:

CBCNV các Ban/Văn phòng Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP.

Số lượng học viên dự kiến: Tối đa 20 người/lớp. Dự kiến tổ chức 02 lớp học.

2. Thời gian & địa điểm đào tạo dự kiến:

- Thời lượng, thời gian: Học 1,5 ngày/lớp; dự kiến triển khai tổ chức vào Tháng 4 hoặc tháng 5/2021.

- Địa điểm: Tại trụ sở PV Power.

3. Nội dung đào tạo:

- Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng;

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm tương thích Hệ thống đấu thầu qua mạng;

- Đăng ký chứng thư số với Bên mời thầu và Bên nhà thầu;

- Hướng dẫn nghiệp vụ bên mời thầu;

- Hướng dẫn nghiệp vụ bên nhà thầu;

- Hỏi đáp, thảo luận.

4. Yêu cầu đối với Đơn vị đào tạo:

Đơn vị được lựa chọn triển khai chương trình đào tạo phải là đơn vị được Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận là đơn vị được phép đào tạo cấp chứng chỉ về đấu thầu.

5. Yêu cầu đối với Giảng viên:

Có trình độ sư phạm, kiến thức chuyên sâu và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các khóa học về pháp luật đấu thầu, đấu thầu qua mạng cho các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp…; Đang công tác tại Trung tâm đấu thầu qua mạng Quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).         

 Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị đào tạo” về Tổng công ty trước ngày 12/4/2021./.