SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu Tổ chức chương trình đào tạo “Luật doanh nghiệp 2014 sửa đổi mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/7/2015” (03/03/2015)

 

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo Luật doanh nghiệp 2014 sửa đổi mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 để kịp thời phổ biến và cập nhật những quy định mới nhất về Luật doanh nghiệp 2014 cho CBCNV Cơ quan Tổng Công ty, cụ thể:

* Đối tượng: Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên TCT, Lãnh đạo các Ban/Văn phòng Cơ quan TCT và CBCNV các Ban/VP có công việc đòi hỏi phải hiểu và nắm rõ về Luật doanh nghiệp để phục vụ tốt nhu cầu công tác.

* Thời gian đào tạo dự kiến: Tháng 3/2015.

*  Địa điểm đào tạo: Trụ sở Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam.

* Nội dung chương trình đào tạo:

- Cập nhật những quy định mới nhất về Luật doanh nghiệp năm 2014;

- Giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác của CBCNV;

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

          - Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi báo giá, đề xuất về Tổng Công ty trước ngày 15/3/2015.