SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số” dành cho cán bộ quản lý tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP (30/08/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo dành cho cán bộ quản lý tại Tổng công ty với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số”, cụ thể:

  1. Thành phần tham gia:

– Tại Cơ quan Tổng công ty: Lãnh đạo Tổng công ty (Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty); Trưởng, Phó các Ban/Văn phòng Cơ quan Tổng công ty;

– Tại các đơn vị trực thuộc/thành viên Tổng công ty: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng.

Số lượng cán bộ tham gia chương trình đào tạo dự kiến: 110 người.

Dự kiến tổ chức 02 khóa học, mỗi khóa 55 người (trong đó: 35 học viên học trực tiếp tại địa điểm đào tạo và 20 học viên học trực tuyến tại phòng họp của các đơn vị).

  1. Thời gian & hình thức, địa điểm đào tạo:

* Thời lượng, thời gian: 02 khóa, 05 ngày/01 khóa, dự kiến tổ chức
đào tạo trong IV/2021 hoặc Quý I/2022.

* Hình thức đào tạo: Hình thức đào tạo trực tiếp với giảng viên kết hợp đào tạo trực tuyến tại các đơn vị.

(Thời gian và hình thức đào tạo sẽ tùy thuộc vào diễn biến của tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid 19 đảm bảo tuân thủ theo quy định của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn cho giảng viên và học viên tham gia khóa học).

* Địa điểm đào tạo: Hà Nội và các đơn vị.

  1. Nội dung đào tạo:

– Chuyên đề 1 (01 ngày): Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp (Đặc điểm, xu hướng và yêu cầu đối với lãnh đạo);

– Chuyên đề 2 (02 ngày): Quản trị chiến lược doanh nghiệp năng lượng;

– Chuyên đề 3 (01 ngày): Quản trị tài chính doanh nghiệp;

– Chuyên đề 4 (01 ngày): 7 Thói quen hiệu quả dành cho người lãnh đạo;

– Thảo luận và liên hệ thực tiễn của PV Power.

  1. Yêu cầu đối với Đơn vị đào tạo:

Đơn vị được lựa chọn triển khai chương trình đào tạo phải là đơn vị có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực;
Có kinh nghiệm đào tạo các khoá học theo yêu cầu của doanh nghiệp bằng hình thức đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến.

  1. Yêu cầu đối với Giảng viên:

Giảng viên có trình độ sư phạm, kiến thức chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm tư vấn, giảng dạy các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp dành cho cán bộ quản lý (với các nội dung chuyên đề đào tạo trên) tại các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp…

 (Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

– Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

– Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).

          Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị
đào tạo”
về Tổng công ty trước ngày 10/9/2021./.