SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Quản lý đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp” (22/08/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Quản lý đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp” cho cán bộ tại các Ban chuyên môn Tổng công ty, cụ thể:

1. Đối tượng:

– Lãnh đạo Tổng công ty gồm: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;

– CBCNV các Ban chuyên môn Tổng công ty: Ban Đầu tư Xây dựng, Ban Kiểm soát Nội bộ, Ban TCKT&KT;

– Ban Chuẩn bị đầu tư các Dự  án Điện khí: Lãnh đạo đơn vị và CBCNV các phòng chuyên môn của Ban.

Số lượng dự kiến: 25 người.

2. Thời gian & địa điểm đào tạo dự kiến:

– Thời lượng, thời gian dự kiến: Học 04 ngày, Tháng 9 hoặc tháng 10/2019.

– Địa điểm: Hà Nội, do đơn vị đào tạo đề xuất.

3. Nội dung chương trình sơ bộ:

3.1. Chuyên đề 1: Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện tuabin Khí chu trình hỗn hợp:

– Phương pháp quản lý dự án;

– Lý thuyết và công nghệ phát điện tuabin khí chu trình hỗn hợp;

– Dây truyền sản xuất điện chính của chu trình hỗn hợp (Mô tả thiết bị, tính năng vận hành, tiêu chuẩn áp dụng, các lưu ý trong phê duyệt thiết kế và giám sát lắp đặt, vận hành);

– Các hệ thống phụ trợ BOP (Mô tả thiết bị, tính năng vận hành, tiêu chuẩn áp dụng, các lưu ý trong phê duyệt thiết kế và giám sát lắp đặt, vận hành);

– Bảo vệ môi trường;

– Các tiêu chí đánh giá lựa chọn chu trình hỗn hợp;

– Lựa chọn hình thức thực hiện các gói thầu và hợp đồng, thỏa thuận đặc thù.

3.2. Chuyên đề 2: Thu xếp vốn quốc tế và hiệu quả kinh tế dự án Nhà máy Nhiệt điện:

– Phương pháp thu xếp vốn (Đặc điểm của dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện khí LNG; Các chỉ số tài chính, kỹ thuật; Nguồn vốn đầu tư của dự án);

– Hiệu quả kinh tế dự án.

4. Yêu cầu đối với giảng viên: Có kiến thức về quản lý dự án và có kinh nghiệm thực tiễn quản lý đầu tư xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp.

 (Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

– Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

– Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).         

 Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị
đào tạo” về Tổng công ty trước ngày 30/8/2019./.