SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu Tổ chức chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho lãnh đạo Tổng Công ty (07/09/2015)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho lãnh đạo Tổng Công ty, cụ thể:

* Đối tượng: Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng Tổng Công ty (dự kiến: 10 người).

* Thời gian đào tạo dự kiến: Tháng 9/2015.

*  Địa điểm đào tạo: Trụ sở Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam.

* Nội dung chương trình đào tạo: Tiếng Anh giao tiếp/Thương mại cơ bản và nâng cao.

          Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị liên hệ trực tiếp và gửi hồ sơ,  báo giá, đề xuất về Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty trước ngày 10/9/2015.

Địa chỉ liên hệ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Điện thoại: 04 222 10288/Máy lẻ 6531).

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.