SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu Tổ chức chương trình đào tạo “Tính toán, phân tích và đánh giá hiệu suất nhà máy nhiệt điện đốt than” (23/03/2015)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa  “Tính toán, phân tích và đánh giá hiệu suất trong nhà máy nhiệt điện đốt than”, cụ thể:

* Đối tượng: Các kỹ sư quản lý kỹ thuật và kỹ sư vận hành trong nhà máy nhiệt điện đốt than.

* Thời gian đào tạo dự kiến: Tháng 4/2015.

*  Địa điểm đào tạo: Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

* Nội dung chương trình đào tạo:

- Đo lường, phân tích hiệu suất trong nhà máy điện.

- Tính toán, phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành tuabin hơi.

- Tính toán, phân tích và đánh giá hiệu suất vận hành lò hơi đốt than.

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

          - Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi báo giá, đề xuất về Tổng Công ty trước ngày 27/3/2015.