SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu Tổ chức khoá đào tạo tiếng Anh cho CBCNV Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (09/12/2014)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức 02 chương trình đào tạo tiếng Anh cho CBCNV Tổng Công ty, cụ thể:
    
     1. Chương trình đào tạo tiếng Anh giao tiếp nâng cao:
- Đối tượng: Đội ngũ cán bộ cấp trung Cơ quan Tổng Công ty: Phó Ban, Trưởng Ban chức năng Cơ quan Tổng Công ty.
- Thời gian đào tạo dự kiến: Tháng 12/2014.
-  Địa điểm đào tạo: Trụ sở Tổng Công ty hoặc đơn vị đào tạo.

    2. Chương trình đào tạo tiếng Anh theo chuẩn TOEIC:

- Đối tượng: CBCNV các Ban chức năng Tổng Công ty có công việc đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu về chuẩn tiếng Anh TOEIC và các CBCNV có nhu cầu nâng cao trình độ tiếng Anh phục vụ tốt nhu cầu công việc.
- Thời gian đào tạo dự kiến: Tháng 12/2014.
- Địa điểm đào tạo: Trụ sở Tổng Công ty hoặc đơn vị đào tạo.

    Đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ tổ chức 02 chương trình đào tạo trên gửi nội dung đề xuất về địa chỉ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.
    - Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi báo giá, đề xuất về Tổng Công ty trước ngày 12/12/2014.