SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU TỔ CHỨC KHÓA HỌC “KỸ NĂNG GIAO TIẾP – VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP” (26/10/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức khóa học “Kỹ năng giao tiếp – văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”, cụ thể:

1. Thành phần:

CBCNV các Ban/Văn phòng Cơ quan Tổng công ty; Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Điện lực Dầu khí; Ban Chuẩn bị Đầu tư các Dự án Điện khí.

Tổ chức 02 lớp, số lượng học viên dự kiến: 30 – 35 người/lớp học.

2. Mục tiêu khóa học: Nhằm giúp CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTPT:

– Hiểu được tầm quan trọng của văn hóa giao tiếp ứng xử trong công việc (nội bộ và đối tác).

– Đánh giá đúng tầm quan trọng của giao tiếp trong quan hệ hàng ngày tại nơi làm việc, hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp để khai thác và có thể đưa ra các phương pháp để tăng hiệu quả giao tiếp trong công việc, tăng cường sức mạnh tập thể.

– Thể hiện được các kỹ năng cần thiết trong quá trình giao tiếp, nhằm tăng hiệu quả giao tiếp truyền thông nội bộ, thay đổi nhận thức, tác phong, thái độ với công việc.

– Hiểu được tầm quan trọng về năng lực làm việc và phát triển cá nhân trong thời đại 4.0.

3. Mô tả nội dung khóa học:

* Phần 1: Văn hóa doanh nghiệp – Năng lực làm việc:

– Văn hóa doanh nghiệp;

– Năng lực làm việc và phát triển cá nhân trong thời đại 4.0;

– Phong cách lãnh đạo: Hiểu các phong cách lãnh đạo để hợp tác với cấp trên tốt hơn, hiểu được suy nghĩ, tâm tư của lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến thái độ làm việc tốt/ chưa tốt khi được trải nghiệm vào vị trí người ra quyết định, từ đó thay đổi nhận thức và đưa ra giải pháp, cải thiện môi trường làm việc;

– Các công cụ làm việc nhóm hiệu quả.

* Phần 2: Kỹ năng giao tiếp

– Xác định được tầm quan trọng của giao tiếp;

– Các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình giao tiếp;

– Nguyên tắc giao tiếp trong công việc;

– Các kênh giao tiếp tại nơi làm việc;

– Thấu mình hiểu người bằng công cụ MBTI; 8 loại hình tư duy: Trắc nghiệm bản thân để hiểu bản thân thuộc nhóm người nào, đánh giá thái độ, các công cụ cải thiện thái độ;

– Thực hành tình huống.

* Phần 3: Hiểu và ứng dụng EQ trong giao tiếp

– Trí tuệ cảm xúc – EQ là gì?

– Mối liên hệ mật thiết giữa EQ và Thái độ giao tiếp ứng xử;

– Hiểu về Chakras  –  cân bằng cảm xúc:

+ Nhận thức sự ảnh hưởng cảm xúc của cá nhân đến thái độ giao tiếp ứng xử với những người xung quanh

+ Nhận thức & Quản lý các cảm xúc cá nhân để có thái độ tích cực

+ Các khái niệm, nguyên nhân liên quan đến thái độ làm việc chưa tốt; Chia sẻ, trao đổi về thái độ làm việc ở một số quốc gia điển hình và tiêu chuẩn công việc: hiểu bản chất thái độ làm việc, nhận thức được tầm quan trọng của thái độ làm việc, xác định được thái độ làm việc của bản thân hiện tại và mong muốn, quyết tâm cải thiện, đưa ra danh sách các thái độ cần cải thiện đối với nội bộ và thống nhất hành động.

+ Thực hành tình huống.

4. Thời lượng, thời gian dự kiến & địa điểm đào tạo: 02 ngày/khóa,
tổ chức đào tạo vào 11/2018 tại Hà Nội.

5. Yêu cầu đối với Đơn vị đào tạo:

Đơn vị có chức năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, tổ chức các khóa bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp , kỹ năng công tác… cho các tổ chức, cá nhân, Tập đoàn, doanh nghiệp tại Việt Nam.

6. Yêu cầu đối với Giảng viên:

Giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy các khóa học kỹ năng mềm dành cán bộ quản lý, nhân viên tại các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp…;

(Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).      

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

– Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

– Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 024 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị đào tạo” về Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty trước ngày 02/11/2018./.