SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU TỔ CHỨC KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CBCNV NĂM 2018 (30/08/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa huấn luyện An toàn Vệ sinh lao động cho CBCNV Tổng công ty năm 2018, cụ thể:

1. Thành phần tham gia:

Lãnh đạo các Ban/Văn phòng, chuyên viên các Ban/Văn phòng Cơ quan TCT và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Số lượng học viên dự kiến: Từ 50- 60 người/lớp học.

2. Thời gian & địa điểm đào tạo dự kiến:

– Thời lượng, thời gian: Học 02 ngày/khóa; dự kiến triển khai tổ chức
vào tháng 9/2018.

– Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tại Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

3. Nội dung huấn luyện:

Theo quy định hướng dẫn tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Chi tiết nội dung:

– Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động;

– Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;

– Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc;

– Tổ chức quản lý, thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

– Tổ chức sơ cấp cứu tai nạn lao động; Thực hành một số kỹ năng cấp cứu tai nạn;

– Kiểm tra kết thúc khóa học.

(Kết thúc khóa huấn luyện các học viên tham gia và hoàn thành khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ và Sơ cấp cứu theo quy định).

4. Yêu cầu đối với Đơn vị đào tạo:

Đơn vị được lựa chọn triển khai chương trình huấn luyện phải là đơn vị được Cục An toàn Lao động – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện, cấp chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

5. Yêu cầu đối với Giảng viên:

Giảng viên giảng dạy yêu cầu có kinh nghiệm trong công tác huấn luyện ATVSLĐ, sơ cấp cứu tại nạn lao động cho các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp.

(Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

– Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

– Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).

          Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị
đào tạo”
về Tổng Công ty trước ngày 09/9/2018./.