SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho CBCNV Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP năm 2020 (19/05/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức 02 khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho CBCNV Tổng công ty năm 2020, cụ thể:

1.     Thành phần tham gia:

Trưởng/Phó các Ban/ Văn phòng, chuyên viên các Ban/Văn phòng Cơ quan TCT.

Tổ chức 02 khóa, Số lượng học viên dự kiến: 37 người/khóa học.

2.     Thời gian và địa điểm đào tạo dự kiến:

     Thời lượng, thời gian: Học 02 ngày/khóa, dự kiến triển khai tổ chức vào tháng 7/2020.

     Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tại Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3.     Nội dung huấn luyện:

Theo quy định hướng dẫn tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Nội dung sơ bộ gồm:

     Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động;

     Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;

     Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc;

     Tổ chức quản lý, thực hiện các quy địng về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

     Tổ chức sơ cấp cứu tai nạn lao động; Thực hành một số kỹ năng cấp cứu tai nạn;

     Kiểm tra kết thúc khóa học.

(Kết thúc khóa huấn luyện các học viên tham gia và hoàn thành khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ hoặc ghi sổ theo dõi đã được tham gia huấn luyện theo quy định).

4.     Yêu cầu đối với đơn vị đào tạo:

Đơn vị được lựa chọn triển khai chương trình huấn luyện phải là đơn vị được Cục An toàn Lao động – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

5.     Yêu cầu đối với Giảng viên:

Giảng viên giảng dạy yêu cầu có kinh nghiệm trong công tác huấn luyện ATVSLĐ, sơ cấp cứu tai nạn lao động cho các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp (Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ gửi báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị đào tạo trước ngày 29/5/2020 về địa chỉ:

     Ban An toàn Sức khỏe Môi trường – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

     Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: hoangthuthuy@pvpower.vn.