SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu trang bị bảo hộ lao động năm 2015 (03/04/2015)

Để đảm bảo điều kiện an toàn cho các Đội PCCC cơ sở, Độixung kích và cán bộ, chuyên viên thường xuyên đi thực tế giám sát công tác tiểu tu, trung tu, đại tu các nhà máy điện; kiểm tra tại các công trường, dự án. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu trang bị bảo hộ lao động năm 2015 cho CBNV cơ quan Tổng Công ty, cụ thể như sau:

 

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng1

Giày da bảo hộ chống đinh, dầu mỡ

Đôi

562

Áo mưa

Bộ

563

Đèn pin nạp điện

Cái

12 

Cộng:

 

 

 


 

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 15/4/2015.
Trân trọng thông báo./.