SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu trang bị bảo hộ lao động năm 2016 cho CBNV cơ quan Tổng Công ty (01/03/2016)

Để đảm bảo điều kiện an toàn cho các Đội PCCC cơ sở, Đội xung kích và cán bộ, chuyên viên thường xuyên đi thực tế giám sát công tác tiểu tu, trung tu, đại tu các nhà máy điện; kiểm tra tại các công trường, dự án. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu trang bị bảo hộ lao động năm 2016 cho CBNV cơ quan Tổng Công ty, cụ thể như sau:
 
STT    Nội dung    Đơn vị tính    Số lượng        
1    Giày da bảo hộ chống đinh, dầu mỡ    Đôi    56        
2    Áo mưa                                              Bộ    56        
3    Đèn pin nạp điện                                 Cái    12        
     Cộng:                   
 
          Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 13h ngày 08/3/2016.
Trân trọng thông báo./.