SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu triển khai phần mềm CMMS/EAM cho NMĐ Vũng Áng 1 (15/02/2017)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có Nhu cầu triển khai phần mềm CMMS/EAM cho NMĐ Vũng Áng 1 với các nội dung công việc chính như sau:

  1. License phần mềm Maximo;
  2. Triển khai phần mềm Maximo;
  3. Chuyển đổi dữ liệu NMĐ Vũng Áng 1 trên hệ thống CMMS hiện có sang hệ thống mới;
  4. Tích hợp CMMS với hệ thống điều khiển nhà máy;
  5. Tích hợp CMMS với hệ thống tài chính kế toán SAP B1.

-         Phạm vi công việc:

STT

Nội dung công việc

Yêu cầu

ĐVT

Số lượng

1

Mua sắm bản quyền phần mềm CMMS

 Mua license phần mềm MAXIMO version 7.6

License

50

2

Triển khai phần mềm CMMS NMĐ Vũng Áng 1

 

Xây dựng các quy trình nghiệp vụ

Quy trình cần cấu hình bao gồm nhưng không giới hạn: quy trình bảo trì sửa chữa, quy trình lập yêu cầu công việc bảo dưỡng sửa chữa, quy trình lập kế hoạch sử dụng cung cấp vật tư, quy trình mua sắm vật tư hàng hóa…

WF 

4

 

Chuyển đổi mẫu báo cáo có sẵn sang Cognos

 Xây dựng hệ thống báo cáo trên phần mềm IBM Cognos phục vụ công tác phân tích dữ liệu.

Báo cáo

40

 

Xây dựng các mẫu báo cáo mới

Các mẫu báo cáo phục vụ yêu cầu quản lý riêng cho NMĐ Vũng Áng 1

Báo cáo

5

 

Chỉnh sửa và cấu hình các màn hình

 

 Màn hình

8

 

Chuyển đổi dữ liệu của Vũng Áng từ CMMS 7.1 sang CMMS 7.6 (import dữ liệu vào MAXIMO 7.6)

Dữ liệu về Assets

Thiết bị

 

Dữ liệu về Location

Vị trí

47

Dữ liệu về Item Master

Vật tư

 

Dữ liệu về tồn kho Iventory

Vật tư

 

Dữ liệu về Storeroom

Kho

30

Dữ liệu về Job Plans

Phương án

574

Dữ liệu về Preventive Maintenance 

CK BDSC

126

Dữ liệu về Labor

Nhân công

63

3

Tích hợp phần mềm CMMS với các phần mềm khác

 

Tích hợp hai chiều phần mềm CMMS với hệ thống SAP B1

Tích hợp Inventory

Gói

1

Tích hợp Invoice

Tích hợp Item Master

Tích hợp giao dịch

 

Tích hợp với hệ thống điều khiển vận hành nhà máy (DCS)

Tự động báo cho vận hành viên và đơn vị sửa chữa tiến hành công việc theo quy trình đã được lập trình sẵn trong hệ thống

Gói

1

 

-         Các đơn vị có khả năng cung cấp các sản phẩm trên đề nghị gửi thư quan tâm về Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 24/02/2017. Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

-         Để biết thêm thông tin chi tiết về yêu cầu kỹ thuật, đề nghị các đơn vị liên lạc với anh Nguyễn Huy Thanh – số điện thoại: 0986667786   Email: nguyenhuythanh@pv-power.vn .