SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ BẢO TRÌ VÀ HỖ TRỢ VẬN HÀNH NĂM 2019 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 (19/07/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu về dịch vụ bảo trì và hỗ trợ vận hành năm 2019 cho phần mềm TCKT SAP B1 tại Tổng công ty. Cụ thể như sau:

 I. THÔNG TIN VỀ PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY.

1. Các đơn vị của Tổng công ty được triển khai phần mềm:

– Cơ quan Tổng Công ty tại Hà Nội;

– Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau tại Cà Mau;

– Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch tại Đồng Nai;

– Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tại Hà Tĩnh;

– Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí tại Hà Nội;

– Ban Chuẩn bị đầu tư các dự án điện khí tại Hà Nội.

2. Các phân hệ, module phần mềm đang vận hành:

– Banking;

– Sales;

– Purchasing;

– Inventory;

– Fixed Assets;

– Financials;

– Module customized tích hợp số liệu phân hệ Purchasing và Inventory với phần mềm lập kế hoạch và quản lý bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện CMMS IBM Maximo;

– Module customized End Period Closing;

– Module customized User Defined Report.

3. Thông tin khác về phần mềm:

– Tổng Công ty đang vận hành phần mềm TCKT SAP B1 V9.2 để thực hiện công tác TCKT từ tháng 07/2018;

– Tổng Công ty đang duy trì phần mềm TCKT SAP B1 V9.0 để tra cứu số liệu giai đoạn 2013 – Tháng 06/2018;

– Số lượng licenses đang sử dụng là 150 licenses:

+ 100 licenses bao gồm 03 Pro và 97 Ltd. trang bị năm 2012;

+ 50 licenses bao gồm 03 Pro và 47 Ltd. trang bị năm 2018.

 II. PHẠM VI CÔNG VIỆC DỊCH VỤ BẢO TRÌ VÀ HỖ TRỢ VẬN HÀNH NĂM 2019 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 TẠI TỔNG CÔNG TY.

1. Thực hiện công việc hỗ trợ vận hành và bảo trì thường xuyên cho phần mềm TCKT SAP B1 tại Tổng công ty bao gồm phần mềm TCKT SAP B1 V9.2 và phần mềm TCKT SAP B1 V9.0, cụ thể như sau:

– Hỗ trợ phân tích các yêu cầu nghiệp vụ TCKT và map vào quy trình thực hiện trên phần mềm TCKT SAP B1.

– Hỗ trợ vận hành module tích hợp phần mềm TCKT SAP B1 với phần mềm lập kế hoạch và quản lý bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện CMMS IBM Maximo để xử lý các tình huống tích hợp số liệu.

– Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành máy chủ, hệ quản trị CSDL, cài đặt phần mềm TCKT SAP B1 cho hệ thống SAP B1 vận hành thực tế (production system), hệ thống SAP B1 dự phòng (backup system), hệ thống SAP B1 phục vụ thử nghiệm / phát triển (developement system);

– Hỗ trợ backup định kỳ hệ thống;

– Hỗ trợ khôi phục hệ thống trong các trường hợp cần thiết;

– Hỗ trợ các tình huống khi Tổng công ty quy hoạch lại hệ thống mạng, chuyển server…;

– Hỗ trợ dò tìm, chẩn đoán và xử lý lỗi phát sinh từ phần cứng và hệ thống mạng;

– Kiểm tra và đưa ra ý kiến về bảo mật và an toàn hệ thống. Phối hợp cùng với Tổng công ty khắc phục các lỗi bảo mật và an toàn hệ thống.

– Sửa chữa các lỗi phát sinh trên các form chuẩn nhập số liệu của phần mềm TCKT SAP B1.

– Sửa chữa các lỗi phát sinh trên các form Addons của phần mềm TCKT SAP B1.

– Sửa chữa các lỗi phát sinh trên các form của module tích hợp phần mềm TCKT SAP B1 với phần mềm lập kế hoạch và quản lý bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện CMMS IBM Maximo;

– Sửa chữa các lỗi reports của hệ thống chạy sai hoặc layout trình bày sai;

– Khởi tạo company mới để áp dụng phần mềm TCKT SAP B1 cho đơn vị mới của Tổng công ty;

– Import / Export các dữ liệu danh mục đối tác, danh mục vật tư, danh mục tài sản vào / ra phần mềm TCKT SAP B1;

– Trường hợp  Tổng công ty nâng cấp phần mềm TCKT SAP B1 lên phiên bản mới thì thực hiện các công việc hỗ trợ bảo trì trên hệ thống đã nâng cấp.

2. Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ của hãng SAP cho Tổng công ty, cụ thể như sau:

– Duy trì account user của Tổng công ty để truy xuất cổng thông tin hỗ trợ khách hàng của hãng (SAP Customer Support Portal) đảm bảo tiếp cận kho học liệu bao gồm các bài giảng cùng với tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật / nghiệp vụ.

– Tải về và cài đặt các bản cập nhật sửa lỗi hoặc các bản nâng cấp của phần mềm TCKT SAP B1.

– Cung cấp licenses dùng cho các hệ thống phát triển / thử nghiệm (developement system);

– Là đầu mối liên lạc với hãng SAP để hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục trong các trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng đối với phần mềm TCKT SAP B1 vận hành thực tế (production system) làm hoạt động của hệ thống bị gián đoạn mà nguồn lực tại chỗ không thể khắc phục được;

– Phối hợp làm việc cùng hãng SAP để giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình hỗ trợ Tổng công ty.

– Hỗ trợ nâng cấp lên phiên bản mới của phần mềm TCKT SAP B1 khi Tổng công ty có nhu cầu.

– Đảm bảo thực hiện các quyền lợi khác mà hãng SAP dành cho Tổng công ty.

 Các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm đề nghị gửi tài liệu giới thiệu năng lực và báo giá dịch vụ cho Tổng công ty trước ngày 02/08/2019 theo địa chỉ sau:

– Bộ phận nhận: Ban Tài chính kế toán và kiểm toán Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;

– Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội;

– Cán bộ liên hệ: Nguyễn Quang Đông

+ Email: nguyenquangdong@pvpower.vn

+ Điện thoại: 024.222.10288 / Ext. 6631