SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu về gia hạn dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với phần mềm Oracle (17/05/2022)

Hiện nay PV Power đang có nhu cầu về dịch vụ gia hạn dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với phần mềm Oracle với các nội dung cụ thể như sau: Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 15h ngày 19/5/2022. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Minh Tuấn Ban Thương mại – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội Email: nguyenminhtuan1@pvpower.vn