SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PetroVietnam chỉ còn 5 đơn vị chưa cổ phần hóa (09/10/2014)

Tp đoàn Du khí Vit Nam (PetroVietnam) đã phê duyt xong phương án tái cơ cu ca 18/18 đơn v thành viên, cũng như ch đo vic sp xếp li các công ty con. Hiện Tập đoàn chỉ còn 5 đơn v chưa c phn hóa.

Ông Lê Minh Hồng- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết như vậy tại buổi họp báo quý III sáng 8/10.

Theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng phê duyệt, đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phê duyệt đề án tái cấu trúc của tất cả 18/18 đơn vị thành viên, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt tái cấu trúc các công ty con của các đơn vị này.

Sau khi tái cấu trúc xong Tập đoàn sẽ chỉ giữ lại Công ty mẹ và Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) 100% vốn Nhà nước, các đơn vị còn lại sẽ được thực hiện cổ phần hoá. Hiện Tập đoàn chỉ còn 5 đơn vị chưa cổ phần hoá.

Theo ông Lê Minh Hồng, từ nay đến năm 2015, Tập đoàn sẽ cổ phần hoá 3 đơn vị gồm: Công ty TNHH một thành viên phân bón Cà Mau, Công ty TNHH Lọc hoá dầu Bình Sơn và Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất. Hai đơn vị còn lại là Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) sẽ thực hiện cổ phần hoá sau năm 2015.

Đến nay, Tập đoàn đã hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Phân bón Dầu khí Cà Mau trình Chính phủ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn vướng mắc về giá khí. Tập đoàn đã trình Chính phủ phê duyệt giá khí, nếu phương án giá khí được ban hành ngay trong tháng này thì Công ty TNHH Phân bón Dầu khí Cà Mau sẽ hoàn thành việc cổ phần hóa trong năm 2014.

Đối với Công ty TNHH Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), Tập đoàn đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đàm phán với Gazprom Neft để chuyển BSR thành Công ty TNHH 2 thành viên trong đó, Tập đoàn nắm 51% còn phía Gazprom Neft giữ 49% cổ phần, và nâng cấp Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất theo Thoả thuận Khung đã ký. Quá trình đàm phán đang được triển khai khẩn trương với mục tiêu đầu năm 2015 sẽ hoàn thành. Trong trường hợp đàm phán không thành công, Tập đoàn sẽ tự triển khai đầu tư nâng cấp dự án.

Với Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất là doanh nghiệp được chuyển từ Vinashin sang, ông Hồng cho biết, công ty này không đủ điều kiện cổ phần hóa do thua lỗ, đến nay giá trị vốn Nhà nước tại công ty đã gần hết. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2015, nếu không cổ phần hoá được thì Tập đoàn sẽ chuyển sang hình thức công ty cổ phần.

Tập đoàn cũng đã hoàn thành chuyển giao Công ty TNHH MTV Khu Công nghiệp Lai Vu cho UBND tỉnh Hải Dương.