SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Petrovietnam tổ chức họp báo đầu năm 2014 (08/01/2014)

Ngày 07/01/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức cuộc họp báo trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn và đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn - Người phát ngôn của Tập đoàn chủ trì.


Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Phùng Đình Thực trả lời phỏng vấn báo chí

Tham dự cuộc họp báo có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, đại diện Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, đại diện Lãnh đạo các Ban/ Văn phòng Tập đoàn và hơn 100 nhà báo tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp báo, đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn  đã thông tin tới các nhà báo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã trả lời trực tiếp các câu hỏi của phóng viên báo chí về một số vấn đề nổi bật như: triển khai Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 của Chính phủ; Các Dự án Nhà máy Nhiệt điện than, Nhiệt điện khí; Đề án tái cấu trúc Tập đoàn đã được Chính phủ phê duyệt; Công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí trong và ngoài nước; Lộ trình thoái vốn một số đơn vị của Tập đoàn; Sản xuất kinh doanh xăng dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Dầu Việt Nam...


Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Minh Hồng thông báo kết quả sản xuất kinh doanh tại cuộc họp báo

Dưới đây là toàn văn nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

BÁO CÁO - HỌP BÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2013, Tập đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo đặc biệt của Đảng, Nhà nước, và các Bộ/ngành ở Trung ương; sự ủng hộ/giúp đỡ của nhân dân cả nước trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, kinh tế thế giới và trong nước chưa hoàn toàn phục hồi, còn gặp nhiều khó khăn... đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao nhất, ngay từ đầu năm 2013, Tập đoàn đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải phápđể tiếp tục phát huy những thuận lợi, hạn chế và khắc phục tối đa những khó khăn, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kế hoạch được Chính phủ giao trong năm 2013. Trong đó, Tập đoàn đã Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành độnggồm09 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình hành động triển khai các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị;Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên làm việc trực tiếp với các đơn vị, trực tiếp trên các công trường để đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho cácđơn vị;chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu thực hiện nghiêm túc công tác an toàn môi trường, phòng chống cháy nổ trên các công trình/nhà máy và tăng cường công tác ứng phó khẩn cấp, công tác phòng chống lụt bão trong mùa mưa bão...

Kết quả đạt được của Tập đoàn trong năm 2013 như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

- Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 35,6 triệu tấn quy đổi, bằng 101,7% kế hoạch năm.

- Ký 04 hợp đồng dầu khí mới và 07 thỏa thuận.

- Có 05 phát hiện dầu khí mới. Đưa 09 mỏ/công trình vào khai thác.

- Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 26,46 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch năm, trong đó:

    + Sản lượng khai thác dầu đạt 16,71 triệu tấn, bằng 104,4% kế hoạch năm.

    + Sản lượng khai thác khí đạt 9,75 tỷ m3, bằng 106% kế hoạch năm.

- Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 16,17 tỷ kWh, bằng 116,7% kế hoạch năm.

- Sản xuất đạm đạt 1,60 triệu tấn, bằng 105,4% kế hoạch năm.

- Sản xuất xăng dầu các loại toàn Tập đoàn đạt 6,60 triệu tấn, bằng 122,5% kế hoạch năm.

- Hoạt động dịch vụ dầu khí tiếp tục được duy trì phát triển, doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2013 đạt 236,3 nghìn tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm, chiếm 31% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

2. Thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu tài chính

2.1. Chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn

- Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 762,86 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm.

- Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, vượt 31,5% kế hoạch năm, tăng 4,5% so với năm 2012, vượt 46,8 nghìn tỷ đồng (2,22 tỷ USD) so với kế hoạch năm.

2.2. Chỉ tiêu tài chính hợp nhất Tập đoàn

- Tổng doanh thu đạt 384,4 nghìn tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch năm.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 62,8 nghìn tỷ đồng (nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của VSP thì đạt 72 nghìn tỷ đồng), bằng 127,5% kế hoạch năm.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 17,1%. Nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của VSP  đạt 20,1%.

- Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 31/12/2013 đạt 1,12 lần - đảm bảo an toàn và phát triển vốn.

- Hệ số nợ/tổng tài sản thời điểm 31/12/2013 là 0,4 lần, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn.

3. Công tác đầu tư phát triển

Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2013 đạt 76,5 nghìn tỷ đồng, giá trị giải ngân các dự án đầu tư đạt trên 74,0 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2013, toàn Tập đoàn đã: hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 42 công trình, trong đó có các công trình trọng điểm như: đưa vào khai thác 09 mỏ/công trình dầu khí mới; hoàn thành đầu tư đưa Nhà máy Thủy điện Hủa Na vào hoạt động (tổ máy số 1 - ngày 01/02 và tổ máy số 2- ngày 27/3); hạ thủy thành công chân đế giàn Thỏ Trắng (ngày 07/03); hạ thủy thành công chân đế Thăng Long (ngày 22/3); hoàn thành đầu tư đưa vào hoạt động dự án hệ thống thu gom khí mỏ Rồng- Đồi Mồi (ngày 02/12); hoàn thành đầu tư dự án kho lạnh chứa LPG (ngày 20/3);…. Ngoài ra Tập đoàn đã hoàn thành và đốt lửa thành công bằng than vào ngày 22/12/2013 và hòa lưới điện quốc gia thành công vào ngày 27/12/2013 tổ máy số 1 dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1.

4. Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp

Tập đoàn đã bám sát đề án tái cấu trúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện các nội dung tái cấu trúc trực tiếp của Công ty Mẹ và các đơn vị. Đến nay, về cơ bản Tập đoàn đã hoàn thành phê duyệt và đang chỉ đạo người đại diện Tập đoàn tại các đơn vị triển khai phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 cho các đơn vị.

5. Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc.

6. Các hoạt động xã hội, từ thiện luôn được các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong Tập đoàn duy trì hoạt động thường xuyên, đến nay đã phát triển thành phong trào rộng lớn, thiết thực. Trong năm 2013, Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết, tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2013 đạt 535 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch cam kết cả năm.

7. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, năm 2013 toàn Tập đoàn đã tiết giảm 2.846,8 tỷ đồng, bằng 124% so với cam kết cả năm là 2.290 tỷ đồng.

8. Công tác bảo vệ chủ quyền và biên giới Quốc gia: Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các Bộ/Ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí trên Biển Đông. Vì vậy, năm 2013, các dự án được triển khai an toàn, đúng tiến độ và thuận lợi hơn so với các năm trước, không bị các thế lực bên ngoài cản phá gây hậu quả nghiêm trọng. Từ kết quả hoạt động dầu khí năm 2013 tại thềm lục địa trên biển Đông đã tiếp tục góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam. 

II. Đánh giá chung

Năm 2013, Tập đoàn hoàn thành toàn diện, về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao, nổi bật là:

- Tổng doanh thu toàn Tập đoàn về đích trước kế hoạch 50 ngày.

- Gia tăng trữ lượng dầu khí về đích trước kế hoạch 01 tháng;

- Tổng sản lượng khai thác dầu khí về đích trước kế hoạch 16 ngày. Đạt mốc khai thác tấn dầu thô thứ 310 triệu vào ngày 08/8/2013 và khai thác m3 khí thứ 90 tỷ vào ngày 24/10/2013.

- Sản xuất điện về đích trước kế hoạch 53 ngày. Đạt mốc sản suất KWh điện  thứ 70 tỷ vào ngày 22/12/2013.

- Sản xuất đạm đạt về đích trước kế hoạch 17 ngày. Đạt mốc sản xuất tấn phân đạm thứ 8 triệu vào ngày 20/9/2013

- Sản xuất xăng dầu các loại về đích trước kế hoạch 62 ngày. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt mốc sản xuất tấn xăng dầu thứ 20 triệu vào ngày 20/5/2013

- Đặc biệt trong điều kiện năm 2013 thu nộp ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn, toàn Tập đoàn đã nộp ngân sách Nhà nước vượt 46,8 nghìn tỷ đồng- tương đương với 2,22 tỷ USD so với kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng để Chính phủ cân đối ngân sách năm 2013.

- Công tác triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu tại Quyết định 46 của Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được kế quả bước đầu.

- Hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm đã đề ra.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và trong nước dự báo sẽ có sự phục hồi tích cực hơn, song còn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc là những yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến sự phát triển của Tập đoàn.

Trên cơ sở Quyết định số 2336/QĐ- TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014;  Quyết định số 1836/QĐ- BKH ngày 02/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; kết quả thực hiện năm 2013 và năng lực hiện nay của Tập đoàn, Tập đoàn sẽ phấn đấu tiếp tục phát huy các ưu điểm, hạn chế tối đa các khó khăn để tổ chức thực hiện vượt mức tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 của Tập đoàn như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch

1.1. Về Kế hoạch sản lượng

Tập đoàn sẽ chỉ đạo thực hiện các giải pháp trong toàn Tập đoàn nhằm phấn đấu toàn Tập đoàn sẽ thực hiện vượt mức và về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao, cụ thể:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

tính

Kế hoạch

2014

(Chính phủ giao)

Kế hoạch

2014

(PVN phấn đấu)

Phấn đấu

vượt

(+, (-))

I

Gia tăng trữ lượng

Tr.tấn dầu

quy đổi

35-40

55-61

20,0

II

Khai thác Dầu khí

Tr.tấn dầu

quy đổi

25,71

26,63

0,92

1

Dầu thô

Triệu tấn

16,21

16,83

0,62

2

Khí

Tỷ m3

9,50

9,80

0,3

III

Sản xuất sản phẩm khác

 

 

 

1

Điện

Tỷ Kwh

15,70

15,70

0,0

2

Đạm

Nghìn tấn

1.525,0

1.585,0

60,0

3

Xăng dầu khác loại

Nghìn tấn

4 636

4 762

126,2

IV

Kinh doanh các sản phẩm

 

 

 

1

Xuất bán dầu

Tr.tấn

16,20

16,62

0,42

2

Khí khô

Tỷ m3

9,33

9,51

0,18

 

VI

Nhu cầu vốn đầu tư

1000 tỷ đồng

101,6

100,4

(1,2)

 1.2. Về Kế hoạch tài chính

Toàn Tập đoàn phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tài chính như sau:

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

tính

Kế hoạch

2014

(Chính phủ giao)

Kế hoạch

2014

(PVN phấn đấu)

Phấn đấu

vượt

(+, (-))

1

Chỉ tiêu tài chính toàn TĐ

 

 

 

1.1

Doanh thu

1000 tỷ đồng

666,5

673,3

6,8

1.2

Nộp ngân sách

1000 tỷ đồng

140,5

144,5

4,8

2

Chỉ tiêu tài chính hợp nhất Tập đoàn

 

2.1

Tổng doanh thu

1000 tỷ đồng

350,0

353,0

3,0

2.2

Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập DN

1000 tỷ đồng

52,5

55,0

2,5

 2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2014

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Tập đoàn sẽ tập trung chỉ đạo trong tàon Tập đoàn thực hiện 12 nhóm giải pháp sau:

2.1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

2.2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2.3. Chỉ đạo các Ban của Tập đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng tháng từng quý, báo cáo Tổng giám đốc để chỉ đạo và kiểm soát kết quả hoạt động của từng Ban, làm căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng Ban trong năm.

2.4. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ- tập đoàn và các đơn vị/công trình dầu khí.

2.5. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án của Tập đoàn.

2.6. Hoàn thiện các qui chế/quy định về tài chính, quản lý vốn hiệu quả và linh hoạt. Tiếp tục cải cách hành chính, chỉ đạo quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

2.7. Tiếp tục tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội. Phấn đấu đạt mức thực hiện an sinh xã hội trên 500 tỷ đồng trong năm 2014. Hỗ trợ kịp thời các cán bộ đã từng làm việc Tập đoàn và các đơn vị đã nghỉ hưu, các CBCNV có đời sống khó khăn; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của CBCNV trong Tập đoàn. Riêng Công ty mẹ- Tập đoàn phấn đấu thực hiện bằng mức năm 2013.

2.8. Củng cố và tăng cường công tác dự báo để luôn chủ động trong sản xuất kinh doanh và khai thác tối đa mọi nguồn lực của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. 

2.9. Đôn đốc chỉ đạo thực hiện quyết liệt 3 giải pháp đột phá (về quản lý, KHCN và phát triển nguồn nhân lực).

2.10. Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tại những khu vực nước sâu, xa bờ trên biển nhằm tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông và Hải đảo.

2.11. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

2.12. Tổ chức chu đáo cho CBCNV trong Tập đoàn đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.