SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phát hiện dòng dầu ở cấu tạo Cá Tầm thềm lục địa Việt Nam (08/09/2014)

Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) cho biết, đã phát hiện dòng dầu công nghiệp trong trầm tích Oligocene tại giếng khoan thăm dò Cá Tầm, với lưu lượng khi thử vỉa ổn định trên 2.000 thùng dầu/ngày, tại lô 09-3/12 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Giếng khoan thăm dò Cá Tầm

Vietsovpetro phát hiện dòng dầu ở cấu tạo Cá Tầm là kết quả quan trọng bước đầu trong giai đoạn tìm kiếm - thăm dò của Hợp đồng dầu khí lô 09-3/12 giữa tổ hợp nhà thầu Vietsovpetro (55%), PVEP (30%) và Bitexco (15%) với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, do Nhà Điều hành Vietsovpetro thực hiện đạt được, với tiến độ kỷ lục trong thời gian chưa đầy 2 năm, kể từ ngày Hợp đồng được ký kết.

Lô 09-3/12 có độ sâu nước biển dưới 60m, nằm cách Vũng Tàu khoảng 160 km và liền kề các mỏ dầu khí của Vietsovpetro đang khai thác, với cơ sở hạ tầng kỹ thuật sẵn có, nơi Vietsopvpetro có lợi thế tuyệt đối để kết nối và đưa vào khai thác. Trong thời gian tới, Vietsovpetro sẽ tiến hành khoan thẩm lượng nhằm đưa khu vực này vào khai thác trong thời gian sớm nhất.

NangluongVietnam.vn