SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ quảng bá hình ảnh mã cổ phiếu POW (05/10/2020)

 

 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ quảng bá hình ảnh mã cổ phiếu POW tại “Diễn đàn Kinh doanh và Lễ vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2020”;

-     Tên công việc: Quảng bá hình ảnh mã cổ phiếu POW tại “Diễn đàn Kinh doanh và Lễ vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2020”;

-     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Truyền thông Tương tác

-     Giá trúng thầu đã bao gồm 10% VAT: 165.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm sáu lăm triệu đồng./.

-     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

-     Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020

921-quyet-dinh-phe-duyet