SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVN đưa nhiều mỏ mới vào khai thác (22/11/2013)

10 tháng năm 2013, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đề ra và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2012 và tiếp tục tìm kiếm, thăm dò khai thác nhiều mỏ mới.


Về sản xuất, trong tháng 10-2013, PVN đã đưa thêm mỏ Sư Tử Vàng Đông Bắc vào khai thác. Tính chung 10 tháng năm 2013, PVN đã phát triển và đưa 6 mỏ vào khai thác, gồm các mỏ Hải Sư, Hải Sư Đen, Thỏ Trắng, West Desarulô PM 304 Malaysia, giếng Mộc Tinh 1 và mỏ Sư Tử Vàng Đông Bắc. Tổng sản lượng khai thác quy dầu 10 tháng đạt 21,91 triệu tấn, bằng 103,4% kế hoạch 10 tháng, 87% kế hoạch năm, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí đều được kiểm soát chặt chẽ bảo đảm đúng tiến độ. Giá trị thực hiện đầu tư 10 tháng năm 2013 đạt 58,7 nghìn tỷ đồng (62% kế hoạch năm); giá trị giải ngân đạt 57 nghìn tỷ đồng (71% kế hoạch năm). Trong đó, Tập đoàn PVN đã khởi công các công trình: Giàn dầu giếng mỏ Diamond; hệ thống thu gom khí và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102 và 106 giai đoạn 1; lọc hóa dầu Nghi Sơn; hoàn thành đầu tư dự án Biển Đông; đưa dòng khí thương mại đầu tiên vào đường ống Nam Côn Sơn; đưa Nhà máy Thủy điện Hủa Na vào hoạt động; thử nghiệm thành công đốt lửa lò hơi số 1 dự án nhiệt điện Vũng Áng 1; hạ thủy thành công chân đế giàn Thỏ Trắng, chân đế Thăng Long; khánh thành kho lạnh chứa LPG... Đặc biệt, Tập đoàn PVN đã, đang triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 46/QĐ-TTg (ngày 5-1-2013) của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thành phê duyệt phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 cho những đơn vị thành viên đã đủ điều kiện.

10 tháng năm 2013, PVN đã đạt tổng doanh thu 627 nghìn tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2012. Nộp ngân sách nhà nước đạt 145,8 nghìn tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch năm, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2012. Ngoài ra, một số hoạt động khác như khoa học, công nghệ và đào tạo cũng được thực hiện hiệu quả. Công tác an sinh xã hội được thực hiện theo cam kết, 10 tháng qua đạt 300 tỷ đồng…

Từ nay đến cuối năm, Tập đoàn PVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai có hiệu quả các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 phù hợp với thực tế của từng đơn vị. Tập đoàn sẽ theo dõi chặt chẽ các dự án khảo sát điều tra cơ bản; kiểm soát tiến độ các dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác ở trong nước và nước ngoài; bảo đảm hoàn thành gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí kế hoạch đã đề ra; đẩy mạnh thực hiện các hợp đồng/thỏa thuận mua bán than để chuẩn bị cho các nhà máy điện của Tập đoàn vào vận hành; tập trung phát triển thị trường tiêu thụ 2 sản phẩm mới là xăng E5 và xơ sợi polyester; đồng thời phối hợp với các ngành liên quan triển khai các hợp đồng dầu khí và bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Kết quả sản xuất 10 tháng năm 2013 của PVN: Sản lượng khai thác dầu thô đạt 13,82 triệu tấn, bằng 102,3% kế hoạch 10 tháng và 86,4% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí đạt 8,08 tỷ mét khối, bằng 105,5% kế hoạch 10 tháng và 88% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2012. Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 13,58 tỷ kWh, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2012. Sản xuất đạm đạt 1,32 triệu tấn, đạt 86,6% kế hoạch năm, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2012. Sản xuất xăng dầu các loại đạt 5,47 triệu tấn, đạt 101,5% kế hoạch năm, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2012.