SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVN – EVN – TKV ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược (01/03/2013)

Ngày 26-02, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa ba Tập đoàn.

 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam; Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc; Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc; Về phía Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có đồng chí Trần Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Tổng giám đốc; cùng các đồng chí đại diện Lãnh đạo, Lãnh đạo các Ban/Văn phòng, Lãnh đạo các đơn vị thành viên của ba Tập đoàn.

 

Dưới sự chủ trì của các đồng chí Hoàng Quốc Vượng, đồng chí Phùng Đình Thực và đồng chí Trần Xuân Hòa các đại biểu đã trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện hợp tác trong những năm qua, đề ra phương hướng hợp tác trong những năm tiếp theo và thống nhất nội dung Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa ba Tập đoàn.

 

Các đồng chí Tổng giám đốc đại diện cho ba Tập đoàn đã ký kết văn bản Thỏa thuận hợp tác chiến lược với những nội dung chủ yếu là: (1) Hợp tác trong lĩnh vực quy hoạch phát triển ngành; (2) Hợp tác trong lĩnh vực thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện; (3) Hợp tác trong lĩnh vực cung cấp và vận chuyển than trong nước và ở nước ngoài; (4) Hợp tác trong lĩnh vực vận hành các nhà máy điện; (5) Hợp tác trong việc sử dụng các dịch vụ; (6) Hợp tác trong lĩnh vực truyền thông. Trong đó đảm bảo các nguyên tắc: Ba bên xác định việc hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm là nhiệm vụ chiến lược nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu, xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi, phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung hợp tác phải phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển, khả năng của mỗi bên, trên cơ sở các chương trình, kế hoạch, dự án và có bước phát triển thích hợp theo từng giai đoạn cụ thể, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội và phát triển bền vững.

 

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa ba Tập đoàn là cơ sở để các Tập đoàn, các đơn vị thành viên Tập đoàn phát huy thế mạnh, tiềm năng vì sự phát triển bền vững của từng Tập đoàn/đơn vị,vì mục tiêu chung phát triển hệ thống năng lượng: điện, than, dầu khí một cách hiệu quả để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia phục vụ Sự nghiệp phát triển kinh tế - Xã hội của đất nước trong thời kỳ - Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước.