SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVN nộp ngân sách vượt 1,14 tỷ USD (08/10/2014)

Tại buổi họp báo quý III, ngày 8/10, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiếp tục giữ được nhịp độ phát triển tốt. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐTV PVN và đồng chí Lê Minh Hồng, Phó tổng giám đốc PVN chủ trì buổi họp báo.

PVN nộp ngân sách vượt 1,14 tỷ USD

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đồng chí Lê Minh Hồng chủ trì buổi họp báo

Duy trì tốt nhịp độ phát triển

Theo báo cáo của PVN, nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, ngay từ cuối năm 2013, Tập đoàn đã giao kế hoạch năm 2014 cho từng đơn vị thành viên và ngày 23/01/2014 đã ban hành Chương trình hành động số 604/CTr- DKVN chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình hành động, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án theo kế hoạch được duyệt; tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm giá thành sản phẩm; Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề theo từng lĩnh vực để đánh giá rút kinh nghiệm và thống nhất các giải pháp thực hiện trong năm 2014.

Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, gia tăng trữ lượng dầu khí 9 tháng đầu năm đạt 28,53 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 81,5% kế hoạch năm. Có 05 phát hiện dầu khí mới và PVN đã ký 03 hợp đồng dầu khí mới. Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 20,34 triệu tấn, trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 12,71 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 7,64 tỉ m3. PVN đã sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 11,92 tỉ kWh, sản xuất 1,23 triệu tấn đạm, 4,06 triệu tấn xăng dầu các loại.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn 9 tháng đạt 560,1 nghìn tỉ đồng, bằng 119,5% kế hoạch 9 tháng và 84% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 125,5 nghìn tỉ đồng, bằng 124% kế hoạch 9 tháng và 89% kế hoạch năm.

Đánh giá chung, trong 9 tháng đầu năm 2014, về cơ bản PVN và hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh tốt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 9 tháng đã đề ra. Giá trị đóng góp cho ngân sách Nhà nước vượt 24% so với kế hoạch 9 tháng- tương đương vượt trên 24,3 nghìn tỉ đồng (tương đương 1,14 tỉ USD). Công tác triển khai các hoạt động tìm kiếm thăm dò được triển khai theo đúng kế hoạch, công tác an toàn môi trường trên các công trình dầu khí được đảm bảo, các dự án của PVN đều đang được triển khai đúng tiến độ; Công tác cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tại PVN được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả đúng theo Phương án tái cấu trúc PVN đã được Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu trong 9 tháng đầu năm như trên và tình hình thực tế hiện nay, đồng chí Lê Minh Hồng cũng thông tin cho báo chí về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014 của PVN. Phấn đấu để năm 2014 đạt chỉ tiêu gia tăng trữ lượng 35-40 triệu tấn dầu quy đổi, khai thác Dầu khí đạt 25,71 triệu tấn dầu quy đổi, khai thác dầu thô đạt 16,21 triệu tấn (ngoài nước 1,84 triệu tấn), doanh thu toàn Tập đoàn đạt 666,5 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 140,5 nghìn tỉ đồng. Bên cạnh đó, phấn đấu sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 15,70 tỉ kWh, sản xuất 1,525 triệu tấn đạm, 4,636 triệu tấn xăng dầu các loại.

Giải pháp trọng tâm quý IV

Để có thể cán đích 2014 thành công như truyền thống những năm trước đây, PVN đã đưa ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho quý IV là tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn ban hành.

Những giải pháp cụ thể đối với sản xuất kinh doanh như: đôn đốc các nhà thầu dầu khí đảm bảo kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, phát triển mỏ và khai thác dầu khí quý IV năm 2014 theo đúng kế hoạch đề ra; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí trên biển Đông; kiểm tra, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, các Nhà máy Điện Cà Mau 1&2, Điện Nhơn Trạch 1, 2, các Nhà máy Đạm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; kiểm soát chặt chẽ tiến độ triển khai các dự án, tập trung hoàn thiện các thủ tục và phê duyệt tổng dự toán, tổng mức đầu tư điều chỉnh của các dự án và tiếp tục tập trung đôn đốc phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm mới (xơ sợi, nhiên liệu sinh học); tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

PVN nộp ngân sách vượt 1,14 tỷ USD

Các nhà báo đặt câu hỏi với lãnh đạo PVN

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến các vấn đề như: PVN thoái vốn đầu tư ngoài ngành ra sao? Đánh giá về thị trường phát điện cạnh tranh? Công tác tái cấu trúc của PVN và những vướng mắc? Hiệu quả đầu tư ra nước ngoài của PVN?... Bên cạnh đó, các nhà báo cũng đề nghị thập đoàn thông tin thêm về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp, tiến độ các dự án Nhiệt điện Long Phú, Cá Voi Xanh, Junin2, Lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học, kế hoạch đối tác Nga đàm phán mua cổ phần của Nhà máy lọc dầu Dung Quất vv…

Các đồng chí lãnh đạo của Tập đoàn đã trả lời từng vấn đề của báo chí đưa ra, PVN hiện có tỷ lệ thoái vốn không lớn tại 11 doanh nghiệp, Tập đoàn đã có phương án cụ thể và giải pháp; đối với PvcomBank và OceanBank hiện đang chờ Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn cụ thể theo quy định của Chính phủ. Bảo đảm đến 31/12/2015 sẽ bảo đảm thoái vốn đúng tiến độ. PVN đã phê duyệt phương án tái cấu trúc 18 đơn vị thành viên và hiện đang triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng theo phương án tái cấu trúc Chính phủ đã phê duyệt.

Về việc mua lại cổ phần Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, PVN đang tiến hành thuận lợi việc đàm phán với Gazpromneft, nhiều văn bản đã được thống nhất ký kết, dự kiến cuối năm sẽ hoàn tất.

Từ khi PVN tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, các nhà máy điện của PVN đã phát huy tốt vai trò và hiệu quả, Tập đoàn đã có phương án chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tích cực để tham gia thị trường bán buôn cạnh tranh, bán lẻ cạnh tranh trong thời gian tới.

Với 17 dự án đang hoạt động ở nước ngoài, quỹ trữ lượng rất lớn, khoảng 170 triệu tấn dầu cho Việt Nam, tuy vậy, PVN cũng đang gặp phải những thách thức rất lớn, rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước và các Bộ, ngành. Junin 2 là dự án có trữ lượng rất lớn do PVN đang triển khai hợp tác tại Venezuela nhưng do các bất ổn về chính trị và lạm phát, tỷ giá chuyển đổi biến động quá mạnh, chi phí dự án tăng cao, dịch vụ dầu khí ở địa phương này chưa đảm bảo được, vì vậy PVN đang rà soát lại mức đầu tư để đàm phán với đối tác điều chỉnh các điều khoản hợp tác.

Cá Voi Xanh là dự án lớn nhất về khí từ trước tới nay của PVN, được dư luận rất quan tâm. Hiện các phương án công việc đang được triển khai tích cực và đồng bộ, đúng tiến độ, nếu thuận lợi, đến 2021 sẽ có dòng khí đầu tiên.

PVN hiện đang đi tiên phong trong việc phối hợp với các địa phương thực hiện chương trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống bằng Lộ trình phối trộn và kinh doanh, sử dụng xăng E5. Bước đầu đã thực hiện tại Quảng Ngãi thành công và đang tiếp tục triển khai ở 7 tỉnh thành phố lớn theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí thời gian qua đã luôn theo sát, tích cực thông tin tuyên truyền về các hoạt động của PVN và hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ để PVN có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, đồng thời nâng cao uy tín, thương hiệu của PVN trong hợp tác, hội nhập quốc tế.