SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2008-2013 CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (27/10/2010)


Đồng chí Nguyễn Duy Hinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power đọc báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ I.

Ngày 22-10, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2008-2013. Tới dự có đồng chí Hà Duy Dĩnh Ủy viên Ban chấp hành TLĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng PVN, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các đồng chí đại diện Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng Công ty, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và hơn 100 đại biểu đại diện cho Công đoàn cơ sở các đơn vị thành viên, trực thuộc của PV Power.
Đại hội đã nghe báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ I 2008-2013, báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành, báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, báo cáo kết quả Đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn PV Power khóa II, nhiệm kỳ 2010-2013. Hơn 2 năm qua, Công đoàn Tổng Công ty tổ chức và triển khai tốt các hoạt động gắn với nhiệm chính trị của Tổng Công ty. Đó là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần quan trọng vào xây dựng đội ngũ CBCNV-LĐ có trình độ chính trị, trình độ chuyên môn và tay nghề cao trong quá trình xây dựng và phát triển Tổng Công ty. Đồng thời, Công đoàn đã thực hiện tốt việc đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Các phong trào thi đua yêu nước của CBCNV-LĐ tại các đơn vị luôn luôn được chú trọng, góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Mặt khác, Công đoàn từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Các phong trào văn hóa thể dục-thể thao được quan tâm nhằm dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, tạo không khí phấn khởi và rèn luyện sức khỏe trong từng đơn vị cơ sở. Ngoài ra, Công đoàn Tổng Công ty còn tập trung đẩy mạnh các hoạt động khác như nữ công, phát triển Đảng, đối ngoại giao lưu, từ thiện an sinh xã hội, kiểm tra; an toàn, bảo hộ lao động được quan tâm, góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động và tài sản
Ngay sau những góp ý, tham luận của các đại biểu tại Đại hội nhằm giúp cho các hoạt động Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày càng tốt hơn, Đại hội cũng đã được đón nhận và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hà Duy Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam.


Đồng chí Hà Duy Dĩnh, Chủ tịch Công đoàn PVN trao tặng cờ khen thưởng cho Công đoàn PV Power đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ, giữa nhiệm kỳ 2008-2013.