SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và triển khai học tập Nghị quyết TW 6 (10/04/2013)

Ngày 10-4, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 (Khóa XI). 

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Khê, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trần Quang Dũng, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Về phía PV Power có đồng chí Đỗ Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, đồng chí Vũ Huy Quang, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc và các đồng chí Bí thư, Đảng ủy viên các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Trần Thanh Khê (trái) tặng cờ thi đua "Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2008 - 2012"

cho Đảng bộ PV Power.

Hai năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW, Đảng ủy PV Power đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành phong trào, phương trâm hành động trong rèn luyện tư cách, tác phong đạo đức, lối sống và phẩm chất chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên – lao động (CNV – LĐ) trong Tổng Công ty.

Tính đến ngày 02/4/2013, PV Power đã cung cấp cho hệ thống điện quốc gia trên 58,8 tỉ kWh điện thương phẩm. Năm 2011, đạt 107% kế hoạch sản xuất điện. Năm 2012, Tổng công ty sản xuất 15,27 tỉ kWh điện bằng 110,5% kế hoạch cả năm, tăng 13,4% so với năm 2011. Doanh thu, nộp ngân sách nhà nước tăng từ 10 đến 20%.

Một số dự án nổi bật thực hiện đúng và vượt tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả cao như Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (750MW), Phong điện đảo Phú Quý; Nhà máy Thủy điện Hủa Na đã hòa lưới điện quốc gia, tiết kiệm hàng trăm triệu USD so với dự toán. Các phong trào thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, hoạt động an sinh xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên truyền đã thực hiện đạt nhiều hiệu quả cao, tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng.

Ông Vũ Huy Quang, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV Power tặng bằng khen 

cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của PV Power.

Thay mặt Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Trần Thanh Khê phát biểu tại hội nghị: "Tôi rất vui mừng và khâm phục trước các thành tích PV Power đạt được trong 2 năm vừa qua. Trước những khó khăn thách thức trong thời kỳ mới, tôi chúc các đồng chí sẽ ngày càng phát triển, có nhiều thành tích tốt hơn nữa góp phần vào thành công hiện đại hóa ngành công nghiệp điện Việt Nam”.

Công nghiệp điện là một trong năm lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Điện lực với đặc trưng hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, Hội nghị đã tổ chức học tập nghị quyết TW6 (Khóa XI) nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt đường lối của Đảng. Trong đó tập trung các chuyên đề: “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”…