SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam họp báo tổng kết năm 2014 (05/01/2015)

Ngày 30/12/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức họp báo thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn và Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Minh Hồng chủ trì cuộc họp báo.

Tin nhap 20141230183639

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn và Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Minh Hồng chủ trì cuộc họp báo

Năm 2014 được nhận định là năm có nhiều diễn biến khó khăn, kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục, tình hình Biển Đông còn phức tạp... Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với quyết tâm và nỗ lực cao nhất đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra. Các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao như gia tăng trữ lượng, tổng sản lượng quy dầu, tổng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước… đều về đích trước từ 20 ngày đến 2 tháng.

Tin nhap 20141230183639

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Minh Hồng trình bày báo cáo vắn tắt kết quả SXKD 2014 và kế hoạch 2015

Về công tác đầu tư, năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã giải ngân các dự án đạt trên 81 nghìn tỷ, hoàn thành và đưa vào vận hành 37 công trình, trong đó có 8 mỏ dầu khí mới, nhà máy thuỷ điện Đăkđrinh, 2 tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vào vận hành thử nghiệm...

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo đề án tái cấu trúc được Chính phủ phê duyệt tiếp tục được triển khai: Cổ phần hoá và chào bán 128,9 triệu cổ phần của PVCFC; hoàn thành chuyển giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khu Công nghiệp Lai Vu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; Thực hiện thoái vốn tại PETROSETCO, PVTrans; Thành lập các Ban chỉ đạo cổ phần hoá tại một số đơn vị như BSR, PVPower, PVOil và DQS.

Tin nhap 20141230183639

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn trả lời câu hỏi của các phóng viên

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về những biến động của giá xăng dầu ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn đã khẳng định: Với giá dầu như hiện tại, hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không biến động nhiều, thậm chí nhìn chung là sẽ tốt cho nền kinh tế. Giá dầu đi xuống đồng nghĩa với chi phí sản xuất của ngành Dầu khí nói riêng và các ngành kinh tế sẽ giảm theo, vì vậy phần các kế hoạch lợi nhuận sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Bên cạnh những khó khăn, giá dầu giảm cũng đem lại cơ hội mới cho phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Đó là cơ hội sở hữu những mỏ khai thác với giá rẻ hơn so với trước đây, đồng thời đánh giá, cân đối lại các dự án đầu tư ở nước ngoài.

“Tuy nhiên, không vì giá dầu giảm trong ngắn hạn mà Tập đoàn từ bỏ các dự án dầu khí đang đầu tư” – Chủ tịch Nguyễn Xuân Sơn chia sẻ. Bởi lẽ, một dự án dầu khí bắt đầu từ tìm kiếm, thăm dò, rồi khai thác sẽ kéo dài trong thời gian nhiều năm, phải tính đến lợi ích dài lâu.

Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 48,11 triệu tấn quy đổi, bằng 137,5% kế hoạch.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 27,6 triệu tấn, trong đó:

- Sản lượng khai thác dầu đạt 17,39 triệu tấn, bằng 107,2% kế hoạch năm.

- Sản lượng khai thác khí đạt 10,20 tỷ m3, bằng 107,4% kế hoạch năm.

Sản lượng điện đạt 16,48 tỷ kWh, bằng 105% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm đạt 1,64 triệu tấn bẳng 107,7% kế hoạch năm

Sản xuất xăng dầu đạt 5,71 triệu tấn, bằng 123,2% kế hoạch năm.

Dịch vụ dầu khí đạt doanh thu 240,7 nghìn tỷ đồng bằng 109% kế hoạch

Về các chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 745,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch, nộp NSNN đạt hơn 178 nghìn tỷ, vượt 37,6 nghìn tỷ so với kế hoạch.