SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ Công ty ĐLDK Cà Mau (02/04/2013)

Ngày 28-3-2013, Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BanChấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy Công ty ĐLDK Cà Mau chỉ đạo và thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thựchiện các Nghị quyết của Đảng, chú trọng nội dung “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hướng tới hoàn thiện nhân tố con người, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD hằng năm của của Công ty.


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVPower Nguyễn Duy Hinh tặng Giấy khen cho Đảng bộ Công ty ĐLDK Cà Mau 

và cácđảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

Thực hiện học tập và làm theo gương Bác, 2 năm qua, Đảng bộ Công ty đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước được cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực. Đội ngũ kỹ sư, công nhân đã vận hành các nhà máy điện Cà Mau 1,2 đảm bảo an toàn và hiệu quả. Sản lượng điện hoàn thành và hoàn thành vượt mức KH được giao (năm 2011 đạt 102% KH, năm 2012 đạt 102,4 % KH, về đích trước 12 ngày), các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, nộp NSNN), tiết giảm chi phí đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó, học tập và làm theo gương Bác là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2013 của Công ty và của Tổng công ty, thực hiện thắng lợi một trong năm nhiệm vụ quan trọng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PV Power Nguyễn Duy Hinh tặng Giấy khen cho Đảng bộ Công ty ĐLDK Cà Mau 

và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, Đảng bộ Công ty ĐLDK Cà Mau và 3 cán bộ, đảng viên đạtthành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được tặng Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty./.