SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN (22/10/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) hiện là cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến (NCC) – chủ sở hữu nhà máy thủy điện Nậm Chiến tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La với công suất 200MW,  vận hành phát điện tổ máy số 1 tháng 01/2013, tổ máy số 2 vào tháng 7/2013, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với giá trị 6.664,1 tỷ đồng. Hiện tại, NCC đang thực hiện tăng vốn điều lệ công ty từ 951,25 tỷ đồng lên 1.450 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu. PV Power là cổ đông sở hữu 30,72% vốn điều lệ của NCC, được quyền mua 15.322.707 cổ phần phát hành thêm, tương đương 10,56% vốn điều lệ của NCC sau khi tăng vốn.

Hiện PV Power có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua của 15.322.707 cổ phần phát hành thêm của PV Power tại NCC.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, xin liên hệ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 16h30’ ngày 26/10/2020 (thứ Hai).