SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo gia hạn gói thầu vận chuyển tro xỉ (19/08/2020)

Thông báo về việc gia hạn Hồ sơ mời thầu của gói thầu sau:

 Gói thầu số 05:

– Tên gói thầu: Vận chuyển 123.244 m3 tro xỉ từ các hố khai thác tại bãi xỉ (lô 3)

– Giá bán HSMT: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

– Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu cho toàn bộ gói thầu: 140.000.000 VNĐ.

– Thời điểm đóng thầu (gia hạn): 14h ngày 24/8/2020

– Thời điểm mở thầu (gia hạn): 14h30 ngày 24/8/2020

– Thông báo mời thầu số 20200785029 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn