SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo gia hạn thời gian và điều chỉnh nội dung YCBG Gói thầu số TSC.05 (30/06/2021)

 PV Power TSC thông báo về việc:

          Gia hạn thời gian và điều chỉnh nội dung YCBG Gói thầu số TSC.05 – Cung cấp dịch vụ làm sạch hệ thống Turbine phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021với nội dung như sau:

  1. Thời điểm nộp YCBG mới: 14h ngày 06/7/2021
  2. Để mở rộng nhà thầu tham dự chào giá đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh, sửa đổi nội dung YCBG như sau: