SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị chuyên đề tháng 9/2020 (11/09/2020)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị chuyên đề tháng 9/2020 kết hợp với việc khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển các dự án năng lượng tái tạo

Tên công việc: Tổ chức Hội nghị chuyên đề tháng 9/2020 kết hợp với việc khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển các dự án năng lượng tái tạo

1. Tổng chi phí bao gồm thuế VAT: 1.489.187.700 VNĐ

Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm tám mươi chín triêu, một trăm tám mươi bảy ngàn, bảy trăm đồng./.

2. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.

3. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Truyền thông Năng lượng Việt.

4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 9/2020;

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

6. Thời gian thực hiện: Tháng 9/2020.