SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn luật (19/10/2020)

 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn luật phục vụ cho quá trình yêu cầu EVN thanh toán tiền điện giữ lại của Nhà máy điện Cà Mau 1&2;

1.     Tên gói thầu: Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn luật phục vụ cho quá trình yêu cầu EVN thanh toán tiền điện giữ lại của Nhà máy điện Cà Mau 1&2.

2.      Giá gói thầu là: 9.432.000.000 VNĐ.

Bằng chữ: chín tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu đồng.

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, các khoản chi phí phát sinh thực tế liên quan đến việc giải quyết công việc ngoài khu vực Hà Nội như vé máy bay, khách sạn… (nếu có) của bên tư vấn; và không bao gồm phí Trọng tài.

3.      Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020 của PV Power.

4.      Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Công ty luật TNHH Vina Legal.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Quý IV/2020.

6.      Loại hợp đồng: Hợp đồng hỗn hợp.

7.      Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi giải quyết xong vụ việc.