SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị đăng quảng cáo PV Power trên các phương tiện truyền thông báo chí (07/08/2020)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị đăng quảng cáo PV Power trên các phương tiện truyền thông báo chí ​1)    Tên công việc: Đăng quảng cáo PV Power trên các phương tiện truyền thông báo chí. 2)    Tổng chi phí bao gồm các loại thuế, phí: 53.000.000 đồng. Bằng chữ: Năm mươi ba triệu đồng./. 3)    Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty. 4)    Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Đàm phán trực tiếp với các đơn vị sau: a.     Báo Đất Việt: Đăng quảng cáo PV Power trên báo Đất Việt; b.     Tạp chí Chứng khoán: Đăng quảng cáo PV Power trên Tạp chí Chứng khoán; c.      Thông tấn xã Việt Nam: Đăng quảng cáo PV Power trên ấn phẩm bán nguyệt san “ Kinh tế Việt Nam & Thế giới”; d.     Kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam: Đăng quảng cáo PV Power trên trang thông tin điện tử www.truyenhinhvov.vn. 5)    Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 8/2020; 6)    Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói; 7)    Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến quý III/2020.