SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG DLC (22/07/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo về kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá trị Tòa nhà văn phòng DLC với nội dung như sau:

  • Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá trị Tòa nhà văn phòng DLC.
  • Mục đích: Để làm cơ sở tham khảo về giá khi thực hiện mua Tòa nhà văn phòng DLC.
  • Tổng chi phí (bao gồm thuế GTGT 10%): 184.000.000 đồng.
  • Bằng chữ: Một trăm tám mươi bốn triệu đồng.
  • Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu Công ty cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 07/2021.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong tháng 07/2021 và tháng 08/2021.