SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THỰC HIỆN SẮP XẾP/CHUYỂN ĐỔI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ HÀ TĨNH (01/04/2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THỰC HIỆN SẮP XẾP/CHUYỂN ĐỔI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ HÀ TĨNH

– Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn thực hiện sắp xếp/chuyển đổi chi nhánh Tổng công ty Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

– Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 231.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi mốt triệu đồng./.

– Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của PV Power đã được phê duyệt tại Quyết định số 85/QĐ-ĐLDK ngày 28/01/2021.

– Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – chi nhánh Hà Nội.

– Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: ngay sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện sắp xếp/chuyển đổi chi nhánh Tổng công ty Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2021.