SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu ”Mua sắm Laptop cho Tổ tiếp cận O&M NMNĐ Sông Hậu 1” (13/05/2021)

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu ”Mua sắm Laptop cho Tổ tiếp cận O&M NMNĐ Sông Hậu 1” của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật với nội dung như sau:

  1. Tên gói thầuMua sắm laptop cho Tổ tiếp cận O&M NMNĐ Sông Hậu 1.
  2. Giá gói thầu162.700.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng).

  1. Nguồn vốnChi phí hoạt động Tổ tiếp cận O&M Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (Quyết định số 1171/QĐ-ĐLDK ngày 21/12/2020).
  2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấpChào hàng cạnh tranh.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấpQuý II/2021.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồngTrong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.