SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Mua sắm thiết bị tin học và thiết bị văn phòng” (03/11/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Mua sắm thiết bị tin học và thiết bị văn phòng” trên trang thông tin điện tử: (http://www.pvpower.vn) với nội dung:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học và thiết văn phòng.

2. Tổng chi phí bao gồm VAT: 1.545.050.000 đồng (Một tỷ năm trăm bốn lăm triệu không trăm năm mươi nghìn đồng./.)

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chào hàng cạnh tranh

5. Thời gian lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 11 năm 2020.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong tháng 12 năm 2020.

Trân trọng thông báo.

(Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Bích – Văn phòng; Điện thoại: 0982.237.276​)