SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Nhật Bản của cán bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP” (17/08/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo về kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Nhật Bản của cán bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP” với nội dung như sau:

  • Tên gói thầu: Thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Nhật Bản của cán bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  • Giá trị (đã bao gồm thuế, phí): 123.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng./.)
  • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power năm 2022.
  • Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần lữ hành và sự kiện Thuận An – Ascend Travel and Media.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 8/2022.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.