SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (24/10/2019)

1.     Tên gói thầu: “Thuê đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Châu Âu của Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”.

2.     Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan): 756.800.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Hồng Ngọc Hà.

5.     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2019.

7.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

8.     Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.