SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (06/09/2019)

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Ban chuẩn bị đầu tư các Dự án điện khí tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng cho Ban chuẩn bị đầu tư các Dự án điện khí.

Nội dung công việc: Cung cấp “Dịch vụ cho thuê văn phòng

– Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội;

– Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 14h ngày 06/09/2019;

– Thời gian đóng thầu: 9 giờ 15 phút, ngày 16/09/2019.

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Ban Chuẩn bị đầu tư các dự án điện khí xin mời các nhà thầu trong nước có đủ năng lực thực hiện đến đăng ký nhận Hồ sơ yêu cầu (miễn phí) để tham dự thầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ : Phòng Kinh tế Tổng hợp – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Ban Chuẩn bị đầu tư các dự án điện khí. Điện thoại: 0243.782.3330

Trân trọng ./.