SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Quảng bá thương hiệu PV Power bằng hình thức thuê biển quảng cáo tấm lớn” (23/06/2020)

  1. Tên gói thầu: “Quảng bá thương hiệu PV Power bằng hình thức thuê biển quảng cáo tấm lớn”;
  2. Giá gói thầu (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 2.750.000.000 đồng;

Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020, 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hành cạnh tranh;
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2020;
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  5. Thời gian thực hiện: Trong vòng 1 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.