SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ CỔ PHẦN CỦA PV POWER ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ (09/06/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP xin thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá trị cổ phần của PV Power đầu tư tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế như sau:

  • Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá trị cổ phần của PV Power đầu tư tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC.
  • Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 180.000.000 VNĐ

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng../.)

  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: trong năm 2021.